Čakrové náramky
Jedná se o mojí první autorskou kolekci šperků. Už v době, kdy jsem se učila zlatnickému řemeslu, jsem měla představu o tom, že bych chtěla spojovat různé materiály v jednom šperku. Při práci na čakrových náramcích bylo jasné, že půjde o textilní materiál a kov.
Materiál
KOV
Jako kov jsem vybrala stříbro. Stříbro je upraveno o rhodium nebo zlacení. U obojího jde o povrchovou úpravu dalším drahým kovem. Rhodium stříbru dodá atraktivnější, bělejší až kovovější vzhled a také chrání stříbro před oxidací, tedy nevzhledným zčernáním. Zlacením stříbro získá vzhled žlutého nebo růžového zlata.
TEXTIL
Textilním materiálem je satén. Jeho krásná struktura, bohatý, lesklý a hladký povrch a také měkkost se doplňují s přímočarostí kovu a vytvářejí vyváženost a eleganci.
Varianty
TEXTIL
MAŠLE
Elegantní doplněk nejen k šatům
PÁSEK
Pro každodenní nošení
KOV
STŘÍBRNÁ
Stříbro s Rhodiem
RŮŽOVÁ
Stříbro zlacené růžovým 14ct zlatem
ŽLUTÁ
Stříbro zlacené žlutým 14ct zlatem
CENA
od 2 050 Kč

Záleží na textilním a kovovém provedení.

Každý náramek nese symbol čakry a barevné pojetí látky, které s danou čakrou neodmyslitelně souvisí. Každý náramek je také vyjádřením spojení protikladů. Kov je pevný a někdy i málo poddajný. Naproti tomu látka je měkká, jemná a přizpůsobivá. Stejně jako muž a žena. Tyto kvality se zkrátka odráží i v nás samých a pokud se spojení protikladů povede, pak je vždy výsledkem radost.
K výběru náramku ti doporučuji spoléhat na intuici. Ta čakra, barva náramku, která tě osloví, ta si zaslouží tvou pozornost. Dlouhé přemýšlení tady není na místě. Mým přáním je, aby ti nošení náramku dělalo vždy radost.

U každého náramku, je stručné povídání o konkrétní čakře. Pokud máš zájem více tuto oblast studovat, informace jsem čerpala z knihy Základní kniha o čakrách od autorů Shalila Sharamon, Bodo J. Baginski.
Jednotlivé čakry

PRVNÍ ČAKRA
První čakra je čakrou základní nebo také čakrou kořene. Spojuje nás s fyzickým světem. Skrze tuto čakru máme kontakt s „duchem Matky Země“, zažíváme elementární sílu Země, její lásku a trpělivost. Darem otevřené první čakry je pozitivní přístup k životu. Je to „ANO“ pro život na planetě Zemi, k fyzické existenci a připravenosti žít v harmonii se silami Země a učit se od nich.
Toto energetické centrum, se na tvém těle nachází v oblasti konečníku a pohlavního orgánu. Je spojena s kostrčí a otevírá se směrem dolů. Tvoří životně důležitý základ a pramen vitální síly pro vyšší čakry. První čakra je propojená se sedmou čakrou, abychom si udrželi svou vnitřní stabilitu.
DRUHÁ ČAKRA
Druhá čakra je čakrou sakrální. Je centrem původních, nefiltrovaných emocí, sexuální energie a tvořivých sil, kreativity. U žen je tato čakra projevem aspektu Boha ve formě tvořivé rodící síly. U muže je projevem aspektu Boha ve formě impulsu ke stvoření nového života. Druhá čakra významným způsobem ovlivňuje mezilidské vztahy, zejména k druhému pohlaví.
Harmonická funkce této čakry se projevuje v přirozeném splývání s proudem života a svými pocity. Cítíš, že řeka života při tvoření proudí tvým tělem, tvojí duší a tvým duchem. Při komunikaci s druhými lidmi zažíváš pocity přirozenosti a otevřenosti. Sexuální spojení s milovaným člověkem je pro tebe možností zúčastnit se tance mužských a ženských tvořivých energií a prožít jednotu s celou přírodou a růst k vnitřní úplnosti.
Na tvém těle se druhá čakra nachází nad pohlavními orgány, v oblasti podbříška. Je spojena s kostí křížovou a otevírá se směrem dopředu.


DRUHÁ ČAKRA
Druhá čakra je čakrou sakrální. Je centrem původních, nefiltrovaných emocí, sexuální energie a tvořivých sil, kreativity. U žen je tato čakra projevem aspektu Boha ve formě tvořivé rodící síly. U muže je projevem aspektu Boha ve formě impulsu ke stvoření nového života. Druhá čakra významným způsobem ovlivňuje mezilidské vztahy, zejména k druhému pohlaví.
Harmonická funkce této čakry se projevuje v přirozeném splývání s proudem života a svými pocity. Cítíš, že řeka života při tvoření proudí tvým tělem, tvojí duší a tvým duchem. Při komunikaci s druhými lidmi zažíváš pocity přirozenosti a otevřenosti. Sexuální spojení s milovaným člověkem je pro tebe možností zúčastnit se tance mužských a ženských tvořivých energií a prožít jednotu s celou přírodou a růst k vnitřní úplnosti.
Na tvém těle se druhá čakra nachází nad pohlavními orgány, v oblasti podbříška. Je spojena s kostí křížovou a otevírá se směrem dopředu.

TŘETÍ ČAKRA
Třetí čakra neboli čakra solar plexu. Představuje naše slunce, naše centrum energie. Tudy přijímáme sluneční energii a co je velmi důležité, touto čakrou vnímáme přímo vibrace ostatních lidí a odpovídajícím způsobem na ně reagujeme. Je sídlem naší osobnosti, pocitu, kdo jsem. Kladný postoj k životu a smysluplné přijímání pocitů, přání i životních zkušeností vedou k tomu, že je čakra otevřená a přijímá více světla. Světlo v nás nabývá na síle a prosvětluje náš život a celý svět. Cítíme se svěže, radostně a vnitřně naplněni. Pociťujeme kladný postoj k životu a tento pocit promítáme do okolního světa.
Na tvém těle se třetí čakra nachází přibližně dva prsty nad pupkem. Otevírá se směrem dopředu.
ČTVRTÁ ČAKRA
Čtvrtá čakra se také nazývá čakra srdce. Vytváří střed systému čaker. V ní se spojují první tři čakry jakožto centra fyzicko-emoční s dalšími třemi horními čakrami duchovního charakteru. Jinak řečeno, je místem setkání jinové ženské energie a jangové mužské energie. Nacházíme zde schopnost naladit se na druhé, schopnost vcítit se do nich, prožívat je. Tudy vnímáme krásu přírody, hudby, výtvarného umění a poezie.
Úlohou srdeční čakry je sjednocování skrze lásku. Každá touha po vroucím kontaktu, po splynutí, harmonii a lásce se projevuje přes čakru srdce, a to i tehdy, když prožíváme smutek, bolest, strach z odloučení, ze ztráty lásky apod. V dokonale otevřené podobě je tato čakra centrem opravdové ničím nepodmíněné lásky, která je zde jen kvůli sobě samé, kterou není možné mít nebo ji ztratit. Je přirozeným projevem silného vnitřního přijetí sebe sama v hlubokém poznání a řečeného ANO pro život takový, jaký je. Otevřená čakra srdce vyzařuje velice silnou, krásnou energii, která má na ostatní spontánně uzdravující a proměňující účinek.
Na tvém těle je čtvrtá čakra uprostřed prsou ve výši srdce. Otevírá se směrem dopředu.ČTVRTÁ ČAKRA
Čtvrtá čakra se také nazývá čakra srdce. Vytváří střed systému čaker. V ní se spojují první tři čakry jakožto centra fyzicko-emoční s dalšími třemi horními čakrami duchovního charakteru. Jinak řečeno, je místem setkání jinové ženské energie a jangové mužské energie. Nacházíme zde schopnost naladit se na druhé, schopnost vcítit se do nich, prožívat je. Tudy vnímáme krásu přírody, hudby, výtvarného umění a poezie.
Úlohou srdeční čakry je sjednocování skrze lásku. Každá touha po vroucím kontaktu, po splynutí, harmonii a lásce se projevuje přes čakru srdce, a to i tehdy, když prožíváme smutek, bolest, strach z odloučení, ze ztráty lásky apod. V dokonale otevřené podobě je tato čakra centrem opravdové ničím nepodmíněné lásky, která je zde jen kvůli sobě samé, kterou není možné mít nebo ji ztratit. Je přirozeným projevem silného vnitřního přijetí sebe sama v hlubokém poznání a řečeného ANO pro život takový, jaký je. Otevřená čakra srdce vyzařuje velice silnou, krásnou energii, která má na ostatní spontánně uzdravující a proměňující účinek.
Na tvém těle je čtvrtá čakra uprostřed prsou ve výši srdce. Otevírá se směrem dopředu.


PÁTÁ ČAKRA
Pátá čakra také nazývaná krční čakra, komunikační centrum. V krční čakře se nachází centrum lidským vyjadřovacích schopností, komunikace a inspirace. Vytváří důležité spojení spodních čaker s čakrami hlavy. Slouží jako most mezi naším myšlením a cítěním, mezi našimi impulsy a reakcemi na ně. Přes krční čakru vyjadřujeme vše, co v nás žije – náš smích, pláč, naše pocity radosti i lásky, strachu a vzteku, naše úmysly, přání, myšlenky a názory, naše vnímání vnitřního světa. Můžeme však vyjádřit pouze to, co v sobě máme. Tak dostáváme přes pátou čakru především schopnost sebereflexe. Předpokladem k sebereflexi je však určitý odstup. S vývojem krční čakry si uvědomujeme stále více naše mentální vibrační pole a jsme schopni jeho projevy odlišit od projevů emočního a éterického pole i fyzického těla. To znamená, že naše myšlenky už nejsou obrazem našich pocitů a fyzických stavů, čímž je umožněno objektivní poznání.
Na tvém těle je pátá čakra mezi krční jamkou a ohryzkem. Je spojena s krční páteří a otevírá se směrem dopředu.

PÁTÁ ČAKRA
Pátá čakra také nazývaná krční čakra, komunikační centrum. V krční čakře se nachází centrum lidským vyjadřovacích schopností, komunikace a inspirace. Vytváří důležité spojení spodních čaker s čakrami hlavy. Slouží jako most mezi naším myšlením a cítěním, mezi našimi impulsy a reakcemi na ně. Přes krční čakru vyjadřujeme vše, co v nás žije – náš smích, pláč, naše pocity radosti i lásky, strachu a vzteku, naše úmysly, přání, myšlenky a názory, naše vnímání vnitřního světa. Můžeme však vyjádřit pouze to, co v sobě máme. Tak dostáváme přes pátou čakru především schopnost sebereflexe. Předpokladem k sebereflexi je však určitý odstup. S vývojem krční čakry si uvědomujeme stále více naše mentální vibrační pole a jsme schopni jeho projevy odlišit od projevů emočního a éterického pole i fyzického těla. To znamená, že naše myšlenky už nejsou obrazem našich pocitů a fyzických stavů, čímž je umožněno objektivní poznání.
Na tvém těle je pátá čakra mezi krční jamkou a ohryzkem. Je spojena s krční páteří a otevírá se směrem dopředu.
ŠESTÁ ČAKRA
Šestá čakra je čakrou třetího oka. Oko moudrosti, vnitřní oko. Šestou čakrou se dovršuje vědomé vnímání bytí. Je to sídlo vyšších duchovních sil, intelektuálních schopností rozlišování, paměti a vůle, na tělesné úrovni nejvyšší řídící centrum centrálního nervového systému. Každé realizaci v našem životě předcházejí naše myšlenky a představy, které vycházejí buď z podvědomých emočních vzorů – naučených programů z naší společnosti, nebo může být zdrojem těchto tvůrčích myšlenek poznání skutečnosti. Většina našich myšlenek spíše tvořena naučenými emočními reakcemi a soudy a předsudky, a tak je náš duch ne mistrem, ale sluhou těchto emočně nabitých myšlenek, které nás v posledku ovládají. Postupným otevíráním šesté čakry můžeme tyto procesy začít vědomě ovládat. Síla naší představivosti vytváří nyní energii k naplnění určité ideje a přání. Ve spojení s otevřenou čakrou srdeční můžeme také vysílat léčivé energie a uzdravovat na dálku. Přes otevřenou šestou čakru získáváme přístup ke všem úrovním Stvoření, které je za hranicí fyzické reality. Toto vědění k nám přichází skrze intuici, jasno-vidění, jasno-slyšení nebo jasno-cítění.
Na tvém těle je šestá čakra, třetí oko uprostřed čela, jeden prst nad kořenem nosu. Otevírá se směrem dopředu.ŠESTÁ ČAKRA
Šestá čakra je čakrou třetího oka. Oko moudrosti, vnitřní oko. Šestou čakrou se dovršuje vědomé vnímání bytí. Je to sídlo vyšších duchovních sil, intelektuálních schopností rozlišování, paměti a vůle, na tělesné úrovni nejvyšší řídící centrum centrálního nervového systému. Každé realizaci v našem životě předcházejí naše myšlenky a představy, které vycházejí buď z podvědomých emočních vzorů – naučených programů z naší společnosti, nebo může být zdrojem těchto tvůrčích myšlenek poznání skutečnosti. Většina našich myšlenek spíše tvořena naučenými emočními reakcemi a soudy a předsudky, a tak je náš duch ne mistrem, ale sluhou těchto emočně nabitých myšlenek, které nás v posledku ovládají. Postupným otevíráním šesté čakry můžeme tyto procesy začít vědomě ovládat. Síla naší představivosti vytváří nyní energii k naplnění určité ideje a přání. Ve spojení s otevřenou čakrou srdeční můžeme také vysílat léčivé energie a uzdravovat na dálku. Přes otevřenou šestou čakru získáváme přístup ke všem úrovním Stvoření, které je za hranicí fyzické reality. Toto vědění k nám přichází skrze intuici, jasno-vidění, jasno-slyšení nebo jasno-cítění.
Na tvém těle je šestá čakra, třetí oko uprostřed čela, jeden prst nad kořenem nosu. Otevírá se směrem dopředu.


SEDMÁ ČAKRA
Sedmá čakra neboli čakra korunní je sídlem nejvyšší dokonalosti v člověku. Je zobrazována, jak se vznáší nad hlavou, třpytí se všemi barvami duhy, převládající barvou je fialová. Obsahuje energie všech nižších čaker. Sedmá čakra je pramenem a výchozím bodem pro projevy energií všech ostatních čaker. Zde jsme spojeni s božským Bytím bez vlastností a tvaru. Je to místo, kde jsme doma. Odtud začala naše cesta životem a sem se zase vrátíme až naše cesta skončí. Zde žijeme a prožíváme se v Bohu, ztotožňujeme se Boží podstatou, ze které jsme vzešli. Otevřená korunní čakra jde ještě dál ve vědění, které je nám umožněno šestou čakrou. Zažíváme různé formy projevu Stvoření, ke kterým patří kromě jiného i naše tělo, jako hru božského vědomí, se kterým jedno jsme. Rozvíjením sedmé čakry se uvolňují blokády v ostatních čakrách.
Na tvém těle je sedmá čakra nejvýše, nahoře uprostřed nad temenem naší hlavy. Otevírá se nahoru.

SEDMÁ ČAKRA
Sedmá čakra neboli čakra korunní je sídlem nejvyšší dokonalosti v člověku. Je zobrazována, jak se vznáší nad hlavou, třpytí se všemi barvami duhy, převládající barvou je fialová. Obsahuje energie všech nižších čaker. Sedmá čakra je pramenem a výchozím bodem pro projevy energií všech ostatních čaker. Zde jsme spojeni s božským Bytím bez vlastností a tvaru. Je to místo, kde jsme doma. Odtud začala naše cesta životem a sem se zase vrátíme až naše cesta skončí. Zde žijeme a prožíváme se v Bohu, ztotožňujeme se Boží podstatou, ze které jsme vzešli. Otevřená korunní čakra jde ještě dál ve vědění, které je nám umožněno šestou čakrou. Zažíváme různé formy projevu Stvoření, ke kterým patří kromě jiného i naše tělo, jako hru božského vědomí, se kterým jedno jsme. Rozvíjením sedmé čakry se uvolňují blokády v ostatních čakrách.
Na tvém těle je sedmá čakra nejvýše, nahoře uprostřed nad temenem naší hlavy. Otevírá se nahoru.